Premies & Subsidies

Voor de meeste woningen zijn er subsidies en/of premies beschikbaar. Zo zijn er o.a. premies voor het plaatsen van dakisolatie en dubbel-isolerende beglazing (hoogrendementsglas). Ook m.b.t. de plaatsing van een cv-installatie, zonnepanelen, groendaken, ... kunnen er vaak subsidies verworven worden.

Het is voor ons kantoor echter onmogelijk u te informeren over álle subsidies, gezien deze jaarlijks wijzigen en tevens kunnen verschillen van gemeente tot gemeente.

Via www.premiezoeker.be kan je een overzicht krijgen van alle premies die op uw project van toepassing kunnen zijn.

De subsidieaanvragen zijn ten laste van de bouwheer. Voor diverse premies zal de bouwheer overigens attesten ontvangen van de respectievelijke aannemers.

Let wel: sommige premies moeten aangevraagd worden vóór aanvang der werken! Specifieke restauratiepremies kunnen wel door ons worden verzorgd (in uurloon) wegens de complexiteit van dergelijke dossiers.

Nuttige links

Orde van Architecten
www.architect.be/nl/contact/

Gedragscode Orde van Architecten
www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/reglement-van-16-december-1983-van-beroepsplichten-door-de-nationale-raad-van-de-orde-der-architecten-vastgesteld/

Ruimtelijke ordening Vlaanderen
www.ruimtelijkeordening.be

Verzamelsite voor mogelijke premies en subsidies
www.premiezoeker.be

Meest complete website om premies terug te vinden
www.premiewijzer.be

Electrabel premies
www.electrabel.be

Vlaamse renovatiepremie
www.bouwenenwonen.be

Vlaams Energieagentschap met nuttige informatie over energiebeleid, mileuvriendelijke energie, premies,..
www.energiesparen.be

Vernieuwingsplatform duurzaam bouwen en wonen
www.duwobo.be

Begeleiding van A tot Z over passief en energiezuinig wonen
www.passiefhuisplatform.be

De zuinigste huishoudtoestellen momenteel
www.topten.be

Procedures en subsidies voor beschermde monumenten
www.monument.irisnet.be

Bereken het energieverbruik van uw woning
www.bouw-energie.be

Informatieve website door Ventibel over het nut van ventilatie
www.binnenklimaat.be

Energieforum van de Bond Beter Leefmilieu
www.bondbeterleefmilieu.be